ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ (ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
 
  •  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
 
 
 
 
 
 
1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯುಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 412 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 321 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ, ಧನಸಹಾಯ, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
(
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ).
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸಂಸದೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Spoken Tutorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ಬಗ್ಗೆ 15th Feb

  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಮೊತ್ತ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 9th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ನೆನಪೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ 9th Feb
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂದೋಲನ
6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018ರ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
                  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ರೂ.9000 ಎಜಿಪಿಯನ್ನು       
        ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 5th
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜಿಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 :ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
       ಹಾಗೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ30th Jan
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಷಯಗಳು 30th Jan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು
        ತಿದ್ದ್ಡುಪಡಿ ಆದೇಶ 27th Jan
  ⬗ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜುಸಾಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು,ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳು 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಚೇರಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan

  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರೇಡ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಕಾಂಪ್ಲಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್,ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 12thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12thJan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ2thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ9thJan
  ⬗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-ನ್ಯಾಕ್  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  9thJan

  ⬗ ಆದೇಶ-ಗ್ರೇಡ್-1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅನ್ವಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರದೇಶ 6thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ
ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಪಾಡು 4thJan
  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ
4th Jan
  ⬗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ : ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 15thFeb                         
  ⬗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ : ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಹಾಜರಾತಿ ವರದಿ 3rd Feb
  ⬗ ತುರ್ತು: ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ 12thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ” ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.14th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ.ಶಿಕ್ಷಣ.ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
      ಬೊಧಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಎ.ಜಿ.ಪಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ,gÉÊmïì ¸ÀA¸ÀÜUÉ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
      ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
14th Feb
  ⬗ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,zÉÊ»PÀ ²PÀët ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀæAxÀ¥Á®PÀÄUÀ½UÉ G£ÀßvÀ
     J.f.¦ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ
14th Feb
        
   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ -ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -
         ವಿಭಾಗ 4(1)ಎ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ4(1)ಬಿಅನುಬಂಧ-1 ರಿಂದ 5

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 26 (3) (ಬಿ) ರಂತೆ
            ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ
            ಪ್ರಾಧೀಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
   ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ- ಯೋಜನಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ-ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ  
   Circular - ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ 3rd July 
   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಧಾನ- ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ ಸಾಧನ
   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು- RUSA lDP 8th Aug.
   ಅಧಿಸೂಚನೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2014-15 4th July


Back
Next
•  ಇ-ಕಲಿಕೆ & ಇ-ವಿಷಯ 
• 
ವೆಬ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್: ವಿಷಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 01. ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು
©  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ
Website in English